Recyklace

  • Recyklace kamene
  • Recyklace asfaltu
  • Recyklace stavební suti
  • Recyklace cihel
  • Recyklace betonu
  • Recyklace železobetonu

Vyrábíme recyklovaný materiál: asfaltový, betonový či cihelný recyklát ve frakcích 0/32 – 0/64.

Produkujeme jak neohraněné materiály vhodné do lesní cesty, tak i ohraněné materiály nejvyšší kvality. Díky odrazovému drtiči umíme drtit perfektní kubické zrno, které prochází tvarovými zkouškami pro betonárny.

Pro přesné určení množství používáme certifikovanou váhu na výstupním dostavníku. Výkony se pohybují od 80 do 200 tun za hodinu podle materiálu a použité techniky.

Recyklace

 

Telefon:
+420 739 331 221

E-mail:
info@drtime.eu

Sídlo: